http://www.goedkooplaminaat.nl/ 0 artikelen 0.00
Winkelwagen bekijken | Afrekenen

Hoe leg ik laminaat?

Uitgebreid assortiment

Algemene Voorwaarden


Transport en Levering
Bestellingen via de website kunnen worden bezorgd in geheel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.

Levertermijn
Bestellingen die elke werkdag geplaatst en voldaan worden voor 17:00 uur, en indien voorradig, worden de opvolgende werkdag geladen en de daarop volgende werkdag aangeleverd.
(Tijdens de vakantie periode kan dit afwijken). Indien de levertermijn overschreden gaat worden, om welke reden dan ook, stelt Goedkooplaminaat.nl u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt Goedkooplaminaat.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, uiterlijk 7 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. Goedkooplaminaat.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

Prijzen
De prijzen vermeld op de website van Goedkooplaminaat.nl, zijn inclusief BTW.

Betaalwijzen
Goedkooplaminaat .nl biedt u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen:
  1- Ideal
  2- Credit Card (Visa / Mastercard)
  3- Per bank  U maakt van te voren uw geld over naar onze bankrekening. Houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen!
  4- Contant of Pin bij afhalen

Eigendomsrecht
Het eigendom van de door Goedkooplaminaat.nl geleverde goederen gaat pas over, indien u al wat op grond van enige overeenkomst aan Goedkooplaminaat.nl verschuldigd bent, heeft voldaan.
Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Goedkooplaminaat.nl, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Goedkooplaminaat.nl, dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Retourzendingen
Retourneren van goederen is helaas niet mogelijk.

Garantiebepalingen
Op al onze leveringen zijn de fabrieksgaranties van toepassing. Installatie dient te allen tijde uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier. In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per email (laminaatoutlethaarlem@gmail.com) gemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de productinformatie (merk, type etc.), aankoopdatum en factuurnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent tijdens kantooruren. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen voor het treffen van passende maatregelen. Uw factuur dient tevens als garantiebewijs. In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.