Algemene Voorwaarden

Transport en Levering

Bestellingen via de website worden alleen in Nederland bezorgd.
Leveringen in België of Duitsland zijn uiteraard wel mogelijk in overleg.

Voor het bezorgen van bestellingen laminaat in Nederland berekenen wij een bijdrage van € 69,00 aan vrachtkosten.

Goedkooplaminaat.nl draagt zorg voor bezorging in geheel Nederland op een door u aangegeven afleveradres, met uitzondering van de Waddeneilanden, hiervoor gelden andere tarieven welke op aanvraag worden verkregen.

Bij bezorging vanuit Haarlem met eigen vervoer worden de goederen geleverd over de eerste drempel op de begane grond.
Indien met Westerman Transport, worden de goederen voor de deur op de begane grond afgeleverd. Indien anders gewenst, dient u rekening te houden met de mogelijkheid van de vervoerder en diens meerprijs op basis van het geldende uurtarief.

Levertermijn

Goedkooplaminaat.nl hanteert een leveringstermijn, indien voorradig, van 5 werkdagen, tenzij expliciet anders vermeld. Indien de levertermijn overschreden zal worden, om welke reden dan ook, stelt Goedkooplaminaat.nl u hiervan op de hoogte. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van 30 dagen biedt Goedkooplaminaat.nl u de mogelijkheid de koopovereenkomst kostenloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, uiterlijk 14 dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. Goedkooplaminaat.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.


Prijzen

De prijzen vermeld op de website van Goedkooplaminaat.nl, zijn inclusief BTW.


Betaalwijzen

Goedkooplaminaat.nl geeft u de mogelijkheid om op verschillende manieren te betalen:

1- Ideal
2- Afhalen Contant of per PIN
3- Per bank U maakt van te voren uw geld over naar de bankrekening van Laminaatoutlet.nl NL96INGB0660893533 t.n.v. Vloerenhandel Haarlem (Houdt u echter rekening met een verwerkingstermijn van 3 werkdagen!)
4- Per creditcard (Mastercard / Visa)


De kosten en schade voor Goedkooplaminaat.nl als gevolg van niet tijdige betaling komen voor uw rekening. Eventuele incassokosten vanwege niet tijdige betaling zullen worden doorberekend.


Eigendomsrecht

Het eigendom van de door Goedkooplaminaat.nl geleverde goederen gaat pas over, indien u hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Goedkooplaminaat.nl verschuldigd bent, al hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van de aflevering op u over.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Goedkooplaminaat.nl, bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door goedkooplaminaat.nl, dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.


Retourzendingen

Retourneringen dienen van te voren per email te worden aangemeld (info@laminaatoutlet.nl). In deze aanvraag dient u het volgende duidelijk te vermelden: Factuurnummer & factuurdatum, naam, adresgegevens, (post)bank rekening- en telefoonnummer. Na akkoord ontvangt u van ons instructies en een Retour Order Nummer (RON).

Retour zendingen dienen onbeschadigd en in oorspronkelijke verpakking te worden aangeleverd en duidelijk voorzien te zijn van de naam van de afzender en het verkregen Retour Order Nummer (RON). Na correcte ontvangst zullen wij binnen 14 dagen het tegoed op de door u aangegeven rekening overmaken.


Niet aangemelde retourneringen worden door ons niet in ontvangst genomen en vergoed.


Uitgesloten zijn producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt of specifiek zijn ingekocht, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.

Waaronder:

- Plinten, Quickstep producten, profielen, afwerklijsten, ondervloeren, olie, wax en onderhoudsmiddelen

- Geopende verpakkingen of producten die niet meer in de originele gesloten verpakking zitten
- Producten die na levering beschadigd zijn

- Restanten en aanbiedingen


Alle kosten die voortvloeien uit het retourneren van goederen zijn voor eigen rekening.


Garantiebepalingen

Op al onze leveringen zijn de fabrieksgaranties van toepassing. Installatie dient ten alle tijden uitgevoerd te worden volgens de richtlijnen van de leverancier. Mocht er onverhoopt in de verpakking geen duidelijke leg/installatie zitten, dan is deze bij ons opvraagbaar en verkrijgbaar. In geval van een klacht dient deze schriftelijk of per email (info@laminaatoutlet.nl) aangemeld te worden, met een duidelijke omschrijving en aard van de klacht. Vermeld hierbij ook de productinformatie (merk, type, etc.), aankoopdatum, factuurnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent tijdens kantooruren.

Wij zullen vervolgens z.s.m. contact met u opnemen voor het treffen van passende maatregelen.
Uw factuur dient tevens als garantiebewijs.


In geval van onvolkomenheden van deze leveringsvoorwaarden, geldt het Nederlands Recht.